Betydningen av bevegelse – et performanceforedrag

Betydningen av bevegelse.jpg

Nysgjerrig på dansekunst?

Cecilie Lindeman Steen er en av Norges mest anerkjente dansekunstnere. Gjennom vekselsvis å danse og fortelle, med smittende nysgjerrighet og entusiasme, tar hun for seg teknikker, virkemidler og begreper som ofte relaterer til dans, og utforsker hva bevegelse kan bety, hele tiden basert på hennes egne erfaringer.

Du får på denne måten et lite innblikk i dansehistorien, men først og fremst nye måter å erfare, forstå og snakke om bevegelse på.

I samarbeid med Dansenett Norge.